Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

CIRKULACIONE PUMPE

  • Elektromotor: trofazni 380 V, 50 Hz, zaštita IP44, izolacija F
  • Broj obtaja: CP, PCP i NCP 1450 o/min; CPL i PCPL 2900 o/min
  • Smer: desni gledano sa strane pumpe
  • Nazivne mere: DN 40, 50, 65, 80, 100 (mm)
  • Nazivni pritisak: NP 6 (bar), a za PCP i NCP pumpe NP16.
  • Prirubnica: NP6 i NP16 po DIN 2631 (JUS M.B6.051)
  • Temperatura tečnosti: do 140 oC  (413 K)
  • Protok pumpi: do 150 m3/h
  • Napor pumpi:  do 5.5 bar

Model CP, CPL, PCP, PCPL, NCP

Cirkulacione pumpe COMPREX namenjene su prvenstveno za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno grejanje, kao i rashladne vode i kondenzate. Pumpe model CP, PCP i NCP predviđene su za ugradnju u sekundarne podstanice gde se zahteva minimalni nivo šuma, a model CPL i PCPL za ugradnju u kotlarnice i primarne podstanice, odnosno tamo gde se zahtevaju veći napori i protoci.

Cirkulacione pumpe COMPREX su konstruisane kao jednostepene centrifugalne (spiralne) pumpe blok izvedbe. Od uobičajene konstrukcije cirkulacionih pumpi razlikuju se po tome što je umesto specijalnog elektromotora sa vlažnim rotorom, ugraden klasičan elektromotor (sa suvim rotorom).

Usisni i potisni otvor pumpe, su "in-line" izvedbe, odnosno u jednoj osi, dok su kod NCP pumpi pod uglom od 90 stepeni. U slučaju potrebe obrtni sklop zajedno sa elektromotorom, može se demontirati, a da kućište pumpe ostane u sklopu cevovoda. Svojim programom cirkulacionih pumpi COMPREX zadovoljava najšire zahteve u oblasti centralnog grejanja, klimatizacije i snabdevanja sanitarnom toplom vodom, kao i za pretakanje tečnosti i druge potrebe.

Kućište pumpe, radno kolo, konzola i pregradni zid su od kvalitetnog sivog liva. Naglavna osovina je od legiranog, nerđajućeg čelika. Mehanički zaptivač je proizvod najpoznatijeg svetskog proizvodača.

Cirkulacione pumpe COMPREX se ugrađuju neposredno u cevovod toplovodnog grejanja ili u pojedine ogranke cevovoda. Veza pumpe sa cevovodom ostvaruje se preko standardnih prirubnica NP6 (za CP i CPL) odnosno NP16 (za PCP, PCPL i NCP) za odgovarajući nazivni prečnik DN. Prečnik cevovoda mora biti identičan sa DN pumpe.

Za miran i bešuman rad poželjno je da pumpe budu ugrađene u ravnom delu cevovoda ili na udaljenosti od kolena najmanje 5 do 10 x DN.

U zatvorenim sistemima cirkulacije ugrađuju se kako u potisnom tako i u povratnom vodu. Najniži apsolutni pritisak u zatvorenom sistemu mora biti viši od parnog pritiska pri radnoj temperaturi. Pumpe mogu biti ugrađene u svim položajima, osim u položaju sa motorom na dole.

Top