Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

DELATNOST

Delatnost COMPREX-a se bazira na sledećim programima:

  • proizvodnja cirkulacionih pumpi,
  • proizvodnja vertikalnih i horizontalnih višestepenih pumpi za vodu,
  • proizvodnja hidroforskih postrojenja srednjih kapaciteta,
  • proizvodnja protivpožarnih hidrostanica,
  • proizvodnja drenažnih vertikalnih pumpi,
  • remont pumpi, elektromotora i pripadajuće automatike

Cirkulacione pumpe CP i CPL su konstruisane tako da po svojim hidrauličnim karakteristikama i prigradnim merama odgovaraju tipičnim zahtevima KGH instalacija tj, u slučaju remonta adekvatna su zamena za pumpe većine proizvođaća prisutnih na ovom tržištu. Ovaj program pokriva područje primene sa protocima do 150 m3 / h i naporima do 55 mvs. Pumpe su ispitane na Mašinskom fakultetu u Beogradu i Institutu za hidrotehniku Univerziteta u Southemptonu Engleska.

VVP program vertikalnih višestepenih pumpi za vodu obuhvata višestepene pumpe snage do 15 kW, protoka do 350 litara u minutu i napora do 190 metara.

Hidroforska postrojenja i mali vodovodi: Na bazi VVP pumpi proizvode se i isporučuju hidrostanice za povišenje pritiska u postojećoj vodovodnoj mreži kao i za vodosnabdevanje iz kaptiranih izvora.

Protivpožarne hidrostanice mogu biti priključene na gradsku vodovodnu mrežu ili na rezervoare posebno ugradjene i predvidjene za protivpožarnu zaštitu.

Drenažne vertikalne pumpe tip DVP se koriste za ispumpavanje podzemnih i površinskih otpadnih voda iz šahtova dubine do 2 metra sa potisnom visinom do 8 m.

COMPREX ima u svom sastavu i servis za remontovanje svih vrsta pumpi i viklovanje elektromotora od 0,1 do 100 kW, svih proizvođača i tipova, svih brzina i zaštita.

Služba COMPREX-a za hitne intervencije, sa servisima u Beogradu i Valjevu za svakog svog poslovnog partnera radi 24 sata dnevno, 365 dana godišnje!

Top