Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

DRENAŽNE STANICE

Drenažne stanice DVP koriste se prvenstveno za automatsko odvodnjavanje lako zaprljanih i umereno agresivnih otpadnih voda, uključujući kišne i podzemne vode. Crpljena tečnost moze sadržati do 5% čvrstih čestica osim dugovlaknastih.

Drenažna stanica je izvedena kao kompletan agregat montiran na kvadratnoj čeličnoj ploči, koja se postavlja neposredno na sabirni šaht sa otvorom 500 x 500 mm. Osnovne komponente stanice su: jednostepena pumpa, elektromotor i elektrokomandni orman.
Elektromotor postavljen na čeličnu ploču i pumpa potopljena u crpljenu tečnost povezani su produženim vratilom i nosećom cevi.
Elektrokomandni orman sadrži elemente automatike, zaštite i signalizacije. Orman može da bude na nosećoj ploči, ali se preporučuje da bude postavljen na zidu prostorije u blizini pumpe.
Pumpa je predviđena za rad u ručnom i automatskom režimu.
U automatskom radu pumpa je upravljana nivo sklopkom, koja signale za uključenje i isključenje elektromotora dobija preko nivo sondi. Za slučaj opasnosti od povremenog većeg priliva odpadnih voda, moguća je isporuka pumpe sa dvobrzinskim motorom (1400 / 2800 o/min). Kada nivo vode dostigne kritičnu granicu automatski se aktivira veća brzina kao i zvučni i svetlosni alarm. Pri brzini od 2800 o/min protok se povećava približno 2 puta.

Materijal korišćen za izradu pumpe su sivi liv SL 250, nerđajući čelik Č 4171, pocinkovane čelične cevi i poliacetal od koga je izrađena ležajna čaura.

Top