Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

HIDROSTANICE

COMPREX hidrostanice proizvode se kao:

  • hidrostanice za povišenje pritiska HS, namenjene za uredno vodosnabdevanje visokih zgrada i visinskih zona na vodovodnoj mreži.
  • protivpožarne hidrostanice PPHS.

hidrostanice za povišenje pritiska HS, namenjene za uredno vodosnabdevanje visokih zgrada i visinskih zona na vodovodnoj mreži. protivpožarne hidrostanice PPHS. Tipske COMPREX hidrostanice HS opremljene su sa dve istovetne pumpe model VVP, a za posebne slučajeve broj pumpi može biti i veći. Regulacija pritiska vrši se pomoću presostata (pritisne sklopke) pri čemu pritisak u instalaciji varira između dve unapred zadate vrednosti.

Pored pumpi, sastavni elementi hidrostanice su i upravljacki orman, pritisne sklopke, dva manometra, hidroforske posude sa membranom, kao i armaturni elementi sa cevnim priključcima za vodovodnu mrežu. Svi sastavni elementi pričvršceni su na postolje što omogućava prikladan transport i jednostavnu ugradnju.

Radi postizanja finije regulacije pritiska u vodovodnoj instalaciji, na zahtev, isporučujemo hidrostanice sa frekventnom regulacijom FRHS. Frekventni regulatori dobijaju signal pritiska preko transmitera i omogućavaju praktično konstantan pritisak u instalaciji što se ostvaruje promenom broja obrtaja pumpe. Sem fine regulacije pritiska ovim načinom se dobija izvesna ušteda električne energije, kao i smanjenje habanja pumpi. Za izradu upravljačkih ormana koristimo isključivo elemente najpoznatijih svetskih proizvodjača (Siemens, Danfoss, Omron, Control Techniques...)

U protivpožarne hidrostanice PPHS ugradjene su VVP pumpe istog tipa. Ove hidrostanice imaju u upravljačkom ormanu „test-start“ jedinicu, tj kratkotrajno uključenje hidrostanice svakih 24 sata da pumpe ne bi zapekle od neupotrebe, a i kao opšta provera pogonske spremnosti.

Izbor tipa hidrostanice, za potreban protok i napor vrši se uz pomoc dijagrama u kome su detaljno navedene tehničke i eksploatacione karakteristike.

Top